Ελληνικό Φόρουμ Μεταναστών

Ιδρύθηκε τον Σεπτέμβριο του 2002, από εκπροσώπους των ίδιων των μεταναστών. Στόχος του ήταν να δημιουργήσει ένα σημείο αναφοράς με σκοπό την αυτοοργάνωση των μεταναστών και τη συλλογική δημόσια έκφραση και εκπροσώπησή τους. Διαμορφώθηκε έτσι ένα όργανο συντονισμού και συσπείρωσης των οργανώσεων και των κοινοτήτων  των μεταναστών στην Ελλάδα.  
Το ΕΦΜ υπερασπίζεται τα δικαιώματα των μεταναστών, συμβάλλει στη βελτίωση των πολιτικών που αφορούν τους μετανάστες και διεκδικεί τη συμμετοχή τους στις διαδικασίες  διαλόγου και λήψης αποφάσεων για ζητήματα που τους αφορούν. 
Συνεργάζεται με μη κυβερνητικές οργανώσεις, με συνδικαλιστικούς και με κοινωνικούς φορείς και προσπαθεί να είναι ενεργό μέλος της κοινωνίας των πολιτών. Επίσης, συνδιοργανώνει ή συμμετέχει σε πολιτιστικές εκδηλώσεις γνωριμίας σε δήμους και γειτονιές. 
Σήμερα έχει 24 ενεργά μέλη και συνεργάζεται με περισσότερες από 12 οργανώσεις και κοινότητες μεταναστών. Συνεργάζεται επίσης και υποστηρίζει κοινότητες προσφύγων και είναι ιδρυτικό μέλος του Ελληνικού Φόρουμ Προσφύγων, που συστάθηκε πρόσφατα.
Ένα όνειρο που το Ελληνικό Φόρουμ Μεταναστών θα ήθελε να δει να γίνει πραγματικότητα: Να συμβάλλουν θετικά οι μετανάστες στην ανάπτυξη της χώρας.
Περισσότερα για το ΕΦΜ στην υπό διαμόρφωση ιστοσελίδα του http://www.migrant.grΓιατί υπάρχει το Ελληνικό Φόρουμ Μεταναστών

Από το καταστατικό και την ιδρυτική διακήρυξή του αντιγράφουμε τους κύριους σκοπούς του Ελληνικού Φόρουμ Μεταναστών:
• Δραστηριοποίηση των μεταναστών για την ισότιμη ένταξη και συμμετοχή τους στην ελληνική κοινωνία.
• Ανάπτυξη συνεργασίας και αλληλεγγύης μεταξύ των μεταναστευτικών συλλογικοτήτων, οργανώσεων και κοινοτήτων.
• Συμβολή στην αντιμετώπιση των προβλημάτων των μεταναστών ατομικά και ως συλλογικοτήτων.
Υπεράσπιση των δικαιωμάτων τους και η προώθηση των προτάσεων και των αιτημάτων τους στη δημόσια συζήτηση με τους εκπρόσωπους της Πολιτείας και των θεσμικών της οργάνων, τους πολιτικούς και τους κοινωνικούς φορείς.
• Συμβολή στη βελτίωση των πολιτικών που αφορούν τους μετανάστες και η διεκδίκηση της συμμετοχής τους στις διαδικασίες διαλόγου και λήψης αποφάσεων για ζητήματα που τους αφορούν.
• Η συνεργασία με μη κυβερνητικές οργανώσεις, συνδικαλιστικούς και κοινωνικούς φορείς και κοινωνικές οργανώσεις.
• Η ανάπτυξη δράσεων για την καταπολέμηση του ρατσισμού και της ξενοφοβίας και την προώθηση των αξιών της πολυπολιτισμικότητας, της δημοκρατικής συμβίωσης, της κοινωνικής δικαιοσύνης και της ισότιμης συμμετοχής.
• Η κατάρτιση και επεξεργασία προτάσεων και η συμμετοχή σε δράσεις έρευνας, ενημέρωσης, επιμόρφωσης και καταπολέμησης του αποκλεισμού αναφορικά με τους μετανάστες, τόσο στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες υποδοχής μεταναστών όσο και στις χώρες προέλευσης.
Μια φράση που εκφράζει τον σύγχρονο Μέτοικο:
Η ζωή μπορεί να είναι ένας συνεχής διάλογος των πολιτισμών για έναν καλύτερο κόσμο