Τετάρτη 23 Μαΐου 2012

Γραφεία Υποστήριξης Μεταναστευτικών Κοινοτήτων

• Νομική & διοικητική Συμβουλευτική για τις διαδικασίες ίδρυσης, αλλά και λειτουργίας των μεταναστευτικών κοινοτήτων, σωματείων, συλλόγων.
• Νομική συμβουλευτική ως προς τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά προς τα αρμόδια Υπουργεία & Περιφέρειες.
• Διάγνωση και επίλυση νομικών ζητημάτων που αφορούν στη λειτουργία των μεταναστευτικών οργανώσεων ή/και στις διαδικασίες σύστασης αυτών
• Διοικητική, λογιστική συμβουλευτική για πιθανά προβλήματα που προκύπτουν άμεσα από την ίδρυση των οργανώσεων (αναζήτηση εσόδων μέσω χορηγιών, επιχειρησιακά σχέδια, κ.ά.).
• Συμβουλευτική ως προς τη διοικητική λειτουργία των μεταναστευτικών οργανώσεων, σωματείων, συλλόγων και τις θεσμικές σχέσεις που αναπτύσσουν με την ελληνική πολιτεία.
• Εκπροσώπηση συλλογικών συμφερόντων (τρόποι και μορφές οργάνωσης, τρόποι επίλυσης προβλημάτων, αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες), ρόλος της δικτύωσης στην αντιμετώπιση προβλημάτων (έννοια και σημασία, τρόποι δικτύωσης, αναζήτηση και επιλογή φορέων δικτύωσης), δημοσιοποίηση και προβολή θεμάτων (επιλογή μέσων επικοινωνίας, σύνταξη δελτίων τύπου ή και άρθρων), πολιτικοί και κοινωνικοί θεσμοί (δημόσια αγαθά και σχετικοί φορείς).
• Επικοινωνία με Διεθνής Οργανισμούς και Μεταναστευτικές Κοινότητες στην Ευρωπαϊκή Ένωση.


Γραφεία HELP DESK για την ενημέρωση και παροχή Στήριξης των μεταναστευτικών κοινοτήτων.
Υπηρεσίες: 
• ενημέρωση και συμβουλευτική (νομική ή σε άλλο επίπεδο) των μεταναστευτικών οργανώσεων σε πρωτοβάθμιο και δευτεροβάθμιο επίπεδο.

Το προσωπικό των γραφείων είναι: 
• Δικηγόροι από το Δίκτυο δικηγόρων υποστήριξης μεταναστών Αθήνας και Θεσσαλονίκης.
• Διαπολιτισμικός μεσολαβητής εκπαιδευόμενος στη στήριξη μεταναστών.
• Έμπειρα στελέχη γραμματειακής υποστήριξης στη λειτουργία Γραφείων υποστήριξης μεταναστών.
Επιπλέον τη λειτουργία των Γραφείων θα υποστηρίζουν και εκπρόσωποι των ανά τόπους εργατικών κέντρων ή συνδικαλιστικών φορέων σε εργασιακά θέματα.

Πού βρίσκονται:
Αθήνα
Πατησίων 81, Αθήνα τηλ.2108831620
Θεσσαλονίκη
Αισώπου 24, Θεσσαλονίκη τηλ.2310385810-14 2310385823  

Δράση 1.3/10: Υποστήριξη των μεταναστευτικών κοινοτήτων για την οργάνωσή τους σε πρωτοβάθμιο και δευτεροβάθμιο επίπεδο. 


Προτεραιότητα 1: Υλοποίηση Δράσεων για την πρακτική εφαρμογή των «Κοινών Βασικών αρχών της πολιτικής ένταξης μεταναστών στην Ευρωπαϊκή Ένωση».
Πέμπτη 23 Δεκεμβρίου 2010

Το περιοδικό Μέτοικος

Για να τιμήσει την Παγκόσμια Ημέρα του Μετανάστη, που έχει καθιερωθεί από τον ΟΗΕ να γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 18 Δεκέμβρη, το Ελληνικό Φόρουμ Μεταναστών (ΕΦΜ) αποφάσισε να προχωρήσει στην επανέκδοση του Μέτοικου, ενός περιοδικού που πρωτοκυκλοφόρησε πιλοτικά πριν λίγα χρόνια, ως έργο ενός ευρωπαϊκού προγράμματος Equal. 

Ο νέος Μέτοικος πιστεύει στο συνεχή διάλογο των πολιτισμών για έναν καλύτερο κόσμο. Μιλάει για ιστορίες και προβλήματα ανθρώπων που ξενιτεύτηκαν επειδή κινδύνευε η ζωή τους ή απλά για μια καλύτερη τύχη. Ακολουθεί διαδρομές αλληλεγγύης και συνεργασίας, ανιχνεύει νέες ωσμώσεις και συνθέσεις σε ιστορίες ανθρώπων και τόπων και απευθύνεται σε όσους θέλουν να ακούσουν και να μοιραστούν ιδέες για τη συνοχή ολόκληρης της ελληνικής κοινωνίας.

Ο Μέτοικος δεν επιλέγει να είναι καταγγελτικός, ούτε κλαψοπαραπονιάρικος ή μαξιμαλιστικός, αλλά ούτε και να ωραιοποιεί καταστάσεις. Δεν είναι έντυπο πολιτικό ούτε, φυσικά, κομματικό, αλλά η πολιτική αναδύεται μέσα από θέσεις για θέματα πολιτισμού και αλληλεγγύης, ανθρώπινων δικαιωμάτων και στάσεων ζωής. 

Προσπαθεί να μεταδώσει όση χαρά ζωής έχει απομείνει στους συντελεστές και στους συνεργάτες του, δεν μεγαλοπιάνεται μονοπωλώντας λύσεις για τα παγκόσμια μικρά και μεγάλα προβλήματα και προσκαλεί στο εγχείρημα όσους περισσότερους πολίτες κάθε ηλικίας και καταγωγής θέλουν να μετάσχουν σε μια τέτοια συλλογικότητα. Τους ζητάει να μιλήσουν για τον πολιτισμό των μικρών καθημερινών πραγμάτων και για δράσεις και στάσεις ζωής μέσα στις κοινωνίες των μεγάλων μεταναστευτικών ροών της εποχής μας.